Jan Paweł II

Wielki Polak i papież

Dym biały i czarny – konklawe

9 października 2015

Kategoria: Religia;
Tagi: , , ,

Dym biały i czarny – konklawe Dawniej na kartach historii mogliśmy zauważy różne sposoby wybierania papieży, czasem decydowali o tym fakcie duchowni, innym razem wpływowi ludzie. Od kilkunastu lat wybór jest uznawany poprze konklawe, czyli zgromadzenie kardynalskie, które głosuje na papieża, swojego kandydatka. Dawniej liczna kardynałów była bardzo rożna i prowadziła do wielu nieporozumień od 1996 roku dzięki Janowi Pawłowi drugiemu ustalono, że liczbą kardynałów ma być 117 osób. Ludzie ci głosują zarówno rano, jaki wieczorem przez okres trwania konklawe nikt z poza grona kardynałów nie może opuścić sali, nikt z zewnątrz również się tutaj nie dostanie. Kardynałowie mogą w taki sposób pracować nad decyzją nawet kilka dni. Aby wierni wiedzieli jak idą postępy w wyborze papieża palony jest dla nich dym. Może mieć kolor czarny lub biały. Każdy z kolorów ma inną symbolikę i tak kolor czarny oznacza brak porozumienia i dalsze próby wyłonienia kandydata z kolei kolor biały symbolizuje zakończenie konklawe. Aby uzyskać ciemny kolor dymu spalano w piecu mokrą słomę z czasem system ten zamieniono na bardziej wygodny i do barwienie używany jest dziś barwnik chemiczny. Co dziennie podczas trwania konklawe zapalany jest ogień, aby poinformować zgromadzonych i wiernych o wynikach konklawe. Mały komin na szczycie bazyliki jest miejscem szczególnym, nawet kilka dni oczy wiernych mogą być skierowane właśnie w ten nie wielki punt. Konklawe jest czasem szczególnym nie tylko dla kościoła, ale i wiernych, co ważne kościół od lat przestrzega tradycji religijnej, więc mamy pewną świadomość etapów całego konklawe.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Papież a holokaust?

9 października 2015

Kategoria: Papieżowie;
Tagi: , ,

Papież a holokaust? Czas wojny był bardzo trudnym okresem szczególnie dla ludności polskiej, oraz żydowskiej. To przeciw nim skierowana była najbardziej agresja niemiecka. Hitlerowcy masowo mordowali Polaków lub wysyłali do obozów koncentracyjnych, czego końcem była też śmierć. Nie ludzkie warunki oraz trudne czasy powodowały, że wielu ludzi oczekiwało pomocy ze strony kościoła. Ten jednak nie zawsze kierował się dobrem ogółu, czasem zamykał się na potrzeby innych. Historia pamięta czasy, kiedy to za panowania papieża Piusa dyplomatycznie kościół nie wytracał się w sprawy holokaustu. To bardzo przykre, ponieważ ówczesny papież mógł działać, jeśli nie bezpośrednio wywierać wpływ na hotelowca to organizować pomoc. Kościoła, jako instytucji wiary nie można jednak oceniać jednym podsumowaniem, działalnością niewłaściwego człowieka zdarzały się też przypadki, kiedy papieże szczególnie mocno zagłębiali się w pomoc ludziom potrzebującym, czego przykładem jest chociażby papież Leon trzynasty, który próbował podejmowali rozmowy z oprawcami organizował też pomoc humanitarną. Musimy przyznać, że czas wojny był trudnym okresem dla wszystkich, jeśli papież nie miał dużej motywacji i odpowiedniego charakteru po prostu dla bezpieczeństwa nie wytracał się w sprawy ludu wolał skupić się na religii, dogmatach. Dziś na szczęście trudny okres mamy za sobą a sam kościół znacznie się zreformował, jest bardziej wyczulony na sprawy swoich wiernych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Szczególne miejsce papieskie

8 października 2015

Kategoria: Religia;
Tagi: , ,

Szczególne miejsce papieskie Mówiąc o szczególnych miejscach związanych z osobą Jana Pawła II na pewno możemy długo wymieniać. Na pewno nasuwa nam się Watykan, na pewno rezydencja Castel Gandolfo, na pewno Kraków, Wadowice, ale oczywiście nie tylko. W Beskidzie Małym mamy jedno szczególne miejsce związane właśnie z osobą Jana Pawła II. To góra, szczyt nazwany jego imieniem w roku 2004. Wcześniej bowiem Groń Jana Pawła II nosił nazwę Jaworzyny. Jak pewno większość z nas o tym wie, w młodości, jako kapłan, biskup czy też jako kardynał, Karol Wojtyła bardzo lubił wędrować po górach. Między innymi właśnie pojawiał się wiele razy na szczycie Jaworzyny, gdzie stoi schronisko Leskowiec, gdzie stoi krzyż poświęcony ludziom gór, jak również obecnie mamy postawioną także kaplicę poświęconą osobie Jana Pawła II. Oczywiście nie mogło w niej zabraknąć papieskich relikwii – jest to kosmyk włosów Karola Wojtyły – oraz tronu, na którym siedział on podczas swojej obecności w Skoczowie, w roku 1995. Dawniej miejsce odwiedzane przez ograniczoną ilość turystów, a dzisiaj wręcz przeciwnie. Szczególnie w okresie wiosenno-letnim, w weekendy możemy zetknąć się tutaj z ogromną ilością przybywających osób. Czy można ich nazwać turystami, czy też może już pielgrzymami – nieistotne. Najważniejsze, że są i sprawiają, że Groń Jana Pawła II tętni życiem. Miejsce to piękne jest nie tylko z uwagi na jego poświęcenie osobie Jana Pawła II, ale również jak najbardziej jest to miejsce o bardzo wyjątkowych walorach widokowych. Warto więc wybrać się na ten piękny, aczkolwiek niezbyt wysoki górski szczyt.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Siła słowa, siła wiary

8 października 2015

Kategoria: Religia;
Tagi: , ,

Siła słowa, siła wiary Każdy kto miał okazję zetknąć się osobiście z papieżem, Janem Pawłem II, powtarzał że to niezwykły człowiek, który w sobie miał tyle ciepła, miłości do zwykłego człowieka i który nigdy nikim nie pogardził, a szczególnie tymi najuboższymi, nękanymi, odrzuconymi przez społeczeństwo. W tym człowieku była wielka pokora i zarazem wielka siła. Dla wierzących to siła pochodząca od Boga, dla niewierzących siła niewiadomego pochodzenia. Jan Paweł II miał wielką siłę przebicia. Tak wielką, że między innymi także dzięki niemu możemy mówić o wielkich przemianach w komunistycznej Polsce. Dzisiaj wiemy dobrze, że upadek komunizmu to także jego zasługa. Nie dziwi fakt, iż władze ówczesnej Polski bardzo obawiały się tego skromnego, a zarazem charyzmatycznego księdza, biskupa, kardynała, a w końcu i papieża. Papież, który przeniknął nawet w zatwardziałe środowisko komunistycznej Kuby, który łamał wszelkie stereotypy, niwelował różnice pomiędzy poszczególnymi religiami świata i który nie poddawał się nigdy w dążeniach o człowieka. To, czego nie można było zmieniać siłą, aktami prawnymi, on przezwyciężał modlitwą, dobrocią, konsekwencją w działaniu. Tacy ludzie zdarzają się raz na wiele lat, a nam współczesnym dane było oglądać, jak święty, skromny człowiek przemierzał świat, przemierzał Polskę i wlewał w serca ludzi nadzieję, szerzył miłość, obdarowywał zwykłym ludzkim uśmiechem. Ot, taki zwykły Lolek, jak go w młodości nazywali jego znajomi, koledzy. Taki zwykły, a jednak niezwykły, dla którego nie było drzwi zamkniętych i straconej nadziei.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Papież ludzi młodych

8 października 2015

Kategoria: Młodzież;
Tagi: , ,

Papież ludzi młodych Gdy był młodzieńcem, bardzo chętnie przebywał wśród młodych. Teatr, praca, a potem kapłaństwo. Prawdopodobnie wtedy jeszcze nie przypuszczał gdzie przyjdzie mu spędzić ostatnie 27 lat swego życia i jak ważną postacią w świecie się stanie. Mowa oczywiście o Karolu Wojtyle, późniejszym Janie Pawle II. Nie bez kozery nazywany jest papieżem ludzi młodych, bo on zawsze w sposób szczególny lgnął do nich, a oni do niego. Jeszcze jako kapłan często udawał się na różne wycieczki, obozy, spływy kajakowe z młodzieżą. Był ich idolem jako kapłan, ale na pewno pozostał nim również jako papież. Znamienne były przecież jedne z ostatnich słów, jakie wypowiedział umierający Jan Paweł II. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Te właśnie słowa oddają stosunek, jaki miał Karol Wojtyła do ludzi młodych. Chociaż szanował każdego człowieka, to jednak jego relacje z ludźmi młodymi były wyjątkowe. W tym miejscu warto wskazać na Światowe Dni Młodzieży. Te w Częstochowie, Paryżu oraz innych miejscach na świecie. Tam zawsze obecny był papież i zawsze był witany przez ludzi młodych. Ci z kolei zajmowali szczególne miejsce w jego sercu. Warto wskazać na fakt, iż na każdej pielgrzymce papieskiej obecnych było bardzo wielu ludzi młodych. Kwintesencją tego stosunku ludzi młodych do papieża i nawzajem jest nazwanie ludzi urodzonych w roku 1978 pokoleniem JP II. I tak rzeczywiście jest, bo gdy pytamy tych ludzi o najważniejsze osoby w ich życiu, to między innymi pada imię i nazwisko Karola Wojtyły jako jednego z tych, którzy mieli bardzo znaczący wpływ na kształtowanie się ich życia.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Stosunek Polaków do Watykanu

4 października 2015

Kategoria: Religia;
Tagi: , ,

Stosunek Polaków do Watykanu Watykan jest siedzibą papieża oraz duchowieństwa, to w tym miejscu, co tydzień odprawiana jest msza święta z udziałem zaproszonych gości oraz papieża naturalnie. Watykan od dawien dawna był ważnym punktem dla kościoła, czy jednak tak samo dla Polaków? Nie, Polacy od dawna troszkę z boku patrzyli na kwestie Watykanu nic dziwnego, nie zawsze polityka kościoła im sprzyjała. Pomimo, że polska przyjęła chrzest przez Mieszka Pierwszego nadal nie mogła liczyć na wsparcie kościoła. Wine za to ponoszą papieże oraz ich polityka, które nie zawsze na samym szczycie stawiała potrzeby ludzkie. Stosunek Polaków uległ wyraźnemu poprawieniu się, kiedy to na papieża wybrano po raz pierwszy Polaka Jana Pawła drugiego. Wówczas dla Polski pojawiło się światełko w tunelu, że ktoś zatroszczy się o porządek i sprawy Polaków. Nie mylili się, ponieważ papież przez cały pontyfikat działał na rzecz ludzi potrzebujących. Nawet po śmierci tego wielkiego człowieka Polacy nadal Watykan darzą sympatią, coraz częściej przybywają tutaj też na wycieczki, aby zobaczyć gdzie mieszkał papież, być w tym samym miejscu, co on. Jest to swego rodzaju sentyment za kimś bardzo wielkim i dobrym dla ludzi. Dobry stosunek do Watykanu widać nawet w odbiorze nowego papieża, pomimo, że nie jest Polakiem Polacy akceptują go i modlą się wraz z nim. Jak widać na przełomie lat ludzie bardzo zmienili swoje podejście do Watykanu i instytucji kościoła i to na dobre.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
następne »